Početna

O projektu

U periodu januar 2014. - januar 2015. godine, u okviru USAID Projekta održivog razvoja sprovedena je aktivnost promocije investiranja u braunfild lokacije – Reciklaža braunfild lokacija u južnoj Srbiji.

Brojne zapuštene industrijske lokacije, preduzeća u stečaju i kompanije sa nepremostivim finansijskim problemima u Republici Srbiji predstavljaju veliki potencijal za privredni razvoj, koji se već dugi niz godina nepravedno zapostavlja. U periodu 2001-2013. godine, blizu 2.000 od 3.017 preduzeća u državnoj svojini prestalo je sa radom, palo u stečaj ili je na ivici zatvaranja. Promocija potencijala za ulaganje u ove kompanije zahteva sistematski pristup, u cilju jačanja celokupne privrede u Srbiji. Prodaja ili dokapitalizacija preduzeća u stečaju, kompanija u procesu privatizacije ili sa velikim finansijskim poteškoćama predstavlja ozbiljan izazov sa kojim se moramo suočiti. Veliki broj ovih preduzeća još uvek ima odličnu reputaciju, resurse i znanja, a njihovo propadanje neretko je posledica neuspešne ili neadekvatne privatizacije. Mnoga od tih preduzeća predstavljaju atraktivne lokacije za investiranje, sa dobrom infrastrukturom i transportnim mogućnostima. Braunfild lokacije se često izbegavaju iz straha od nepoznatog, pa potencijalni kupci, zakupci ili ulagači propuštaju izvanredne prilike i odlučuju se za ulaganje u manje „rizične“ poslove. Najčešći uzrok oklevanja je nerešeno pitanje imovine, regulatorne ili političke prepreke, a krajnji rezultat je zaustavljanje ili usporavanje procesa revitalizacije njihovog poslovanja.

Ovaj Portal kreiran je u saradnji sa partnerskim gradovima i opštinama USAID Projekta održivog razvoja, koji su se odvažili da se upuste u marketing svojih nesloventnih preduzeća, jer su prepoznali njihove potencijale za razvoj lokalne privrede. Od kandidovanih trideset (30) braunfild lokacija, odabrano je ukupno 15, koje su promovisane u okviru aktivnosti USAID Projekta održivog razvoja, putem izrade brošura na engleskom i srpskom jeziku i ovog Portala. Prikazane su lokacije iz Niša, Kraljeva, Leskovca, Čačka, Gadžinog Hana I Vladičinog Hana, čime je pokrenuto pitanje rešavanja ovog problema i sagledavanja prepreka u privlačenju investicija u braunfild lokacije na njihovoj teritoriji. Neke od prikazanih lokacija pripadaju kategoriji braunfilda u širem smislu, jer su u relativno dobrom stanju, ali su u potrazi za novim vlasnikom ili strateškim partnerom, koji će im pomoći da ponovo pokrenu i ojačaju svoje poslovanje.

Promocija braunfild lokacija u okviru ovog projekta obuhvatila je:

  • • Detaljno prikupljanje podataka i analizu dostupne dokumentacije;
  • • Pripremu paketa ponude za potencijalne invesitore – promotivnih materijala na engleskom i srpskom jeziku za 15 izabranih lokacija, u vidu brošure i u elektronskom obliku;
  • • Organizaciju „mentorskih“ aktivnosti od strane uspešno privatizovanih preduzeća;
  • • Kreiranje portala Brownfield Serbia, sa podacima za 15 odabranih lokacija;
  • • Uspostavljanje kontakata sa potencijalnim investitorima u cilju marketinga pomenutih lokacija i praćenje podataka o zainteresovanim kupcima, zakupcima i potencijalnim strateškim partnerima

Zahvaljujemo se svim učesnicima na ovom projektu, na uloženom trudu i njihovom značajnom doprinosu, a naročito Kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj gradova i opština koje su učestvovale u ovoj aktivnosti.

Ovaj portal omogućava unošenje podataka i za dodatne lokacije. Zainteresovane jedinice lokalne samouprave mogu predložiti svoje lokacije Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, uz preduslov da se obezbede potpuni i tačni podaci o kandidovanim braunfildima.

USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja. Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva. www.lokalnirazvoj.rs