Čačak


  Outlet Riccone Čačak

Outlet Riccone površine 1300 m² je modreno uređen tržni centar na obodu gradske zone, uz magistralni put Beograd – Podgorica, Sarajevo- Niš, Kragujevac. Riccone je vlasništvo pravnog lica „Laki-Line“ d.o.o koje se bavi proizvodnjom muške i ženske obuće. Na predmetnoj parceli nalaze se dva objekta koji se naslanjaju i čine celinu. Jedan objekat od 800 m2 trenutno se koristi u komercijalne svrhe kao outlet centar, dok je drugi deo od 500 m² u izgradnji.


Tehnos

Lokacija TEHNOS se nalazi u staroj industrijskoj zoni u Čačku. Pravno-imovinski odnosi su u potpunosti rešeni: vlasnik zemljišta i objekata je Grad Čačak. Lokacija obuhvata 3 katastarske parcele ukupne površine 5 ha 99a 96m2: 5751/10 od 4ha 65a 78m²; 5751/14 od 69a 30m2 i 5751/15 od 64a 88m². Sedam od ukupno 18 objekata nije u upotrebi već duže od 15 godina, 5 objekata je potpuno van funkcije.


Gadžin Han

ELID A.D. u stečaju - GADŽIN HAN

ELID A.D. – u stečaju, Gadžin Han nalazi se u mestu Donji Dušnik, na području opštine Gadžin Han. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja instalacionog materijala, kao što su priključni gajtani i dvopolni utikači sa i bez uzemljenja, prenosne priključnice, elektro-instalacioni materijali za građevinarstvo, metalni kablovski elementi i plastični štitnici, električna zvona i gongovi i sijalična grla. Svi proizvodi su atestirani i poseduju odgovarajuće sertifikate. Preduzeće, takođe, ima program od silumina, proizvodi grebenaste sklopke itd. Pored osnovne delatnosti drustvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu.


Kraljevo

Hotel MINERAL (Bogutovačka Banja)

Hotel MINERAL, B kategorije, sagrađen je 1985. godine, a kategorisan je 1998. godine. Raspolaže sa 100 soba u standardnom delu (96 dvokrevetnih i 4 apartmana). Hotel ima i dva depandansa: Depandans Cvet, B kategorije, renoviran je 2002. godine i ima 8 dvokrevetnih soba), a Depandans Mineral, D kategorije je sagrađen 1972. godine i raspolaže sa 13 soba, sa 29 ležajeva. Hotelski kapaciteti naročito odgovaraju potrebama đačkog, sportskog, kulturnog i verskog turizma. Osim toga, Hotel Mineral ima I restoran sa 200 mesta, TV salom koja može da primi 30 osoba, ordinacije za medicinsko osoblje 2 bazena i 12 kada sa mineralnom vodom.


MagnoFETP d.o.o. fabrika elektrotermičkih proizvoda

"MAGNOHROM" Kraljevo je preduzeće u čijem sastavu posluju rudnici hromita, magnezita i dolomita, industrija vatrostalnih materijala, fabrika elektrotermičkih proizvoda i fabrika specijalnih programa. MagnoFETP je vezano preduzeće Magnohroma. Fabrika elektrotermičkih proizvoda posluje od 1973. godine. Permanentnom brigom za razvoj tržišta i proizvoda fabrika je veoma brzo dostigla vodeću poziciju u proizvodnji aparata za domaćinstvo i sastavnih delova kao što su: dinamičke električne termoakumulacione peći, električni grejači vode ( bojleri ), električni toplovodni kotlovi, električni kaloriferi 6 KW, električne grejalice: dinamičke i kupatilske električni cevni grejači, različite snage, oblika, namene i po zahtevu kupca, električne grejne ploče, svih vrsta uključujući i kvadratnu grejnu ploču 300 x 300 mm za restoranske štednjake.


Magnohrom d.o.o. - Fabrika termo i smolom vezane opeke

Magnohrom d.o.o. , Kraljevo je preduzeće u čijem sastavu posluju rudnici hromita, magnezita i dolomita, industrija vatrostalnih materijala, fabrika elektrotermičkih proizvoda i fabrika specijalnih programa. Magnohrom d.o.o. ima i 4 povezana preduzeća: Magnootpad d.o.o., MagnoFETP d.o.o., Magnoinvest d.o.o. i Magnointel d.o.o.


Hotel TERMAL (Mataruška Banja)

Hotel TERMAL je sagrađen 1974. godine. Renoviran je 1988., a dograđen 2003. godine. Raspolaže sa 105 soba u standardnom delu (15 jednokrevetnih, 65 dvokrevetnih, 20 trokrevetnih i 5 apartmana). U Lux delu hotela nalazi se 16 savremeno opremljenih soba (2 apartmana, 3 jednokrevetne i 11 dvokrevetnih soba).


Leskovac

Nevena A.D. Leskovac- dobra prilika za strateškog partnera

Nevena A.D. iz Leskovca je vodeća kozmetička kompanija u Republici Srbiji, sa pedesetogodišnjom tradicijom u proizvodnji i prodaji higijenskih i kozmetičkih proizvoda. Kao jedinstvena domaća kozmetička kompanija, Nevena A.D.obezbeđuje svojim poslovnim partnerima i korisnicima izuzetno širok proizvodni asortiman, koji pokriva sve segmente tržišta kozmetičkih proizvoda. Brojne trgovačke marke ove kompanije, dobro su poznate i tražene kao optimalna kombinacija dobrog kvaliteta i atraktivne cene, u svojoj klasi, čime uspešno konkurišu svetskim kozmetičkim robnim markama. Kompanija poseduje i ISO9001 sertifikat.


Nevena a.d. Leskovac - poljoprivredno zemljište

Tokom dugogodišnjeg poslovanja, Nevena A.D. je došla u posed velikog broja parcela namenjenih za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredno zemljište ima izuzetne pedološke karakteristike – u pitanju je zemlja izuzetnog kvaliteta, na lokaciji sa vekovnom tradicijom u razvoju poljoprivredne proizvodnje.
Nevena A.D. je, stoga, u prilici da ponudi potencijalnim kupcima ili zakupcima veći broj parcela, koje se mogu koristiti za razvoj poljoprivredne proizvodnje ili za druge namene, po izvršenoj konverziji poljoprivrednog zemljišta u gradsko-građevinsko zemljište. Zemljište se prodaje kao poljoprivredno, a kupac im mogućnost da sam odluči o njegovoj budućoj nameni.


Nevena a.d. Leskovac - prodaja ili zakup objekata

Nevena A.D. iz Leskovca je vodeća kozmetička kompanija u Republici Srbiji, sa pedesetogodišnjom tradicijom u proizvodnji i prodaji higijenskih i kozmetičkih proizvoda. Kao jedinstvena domaća kozmetička kompanija, Nevena A.D. ima širok proizvodni asortiman, koji pokriva sve segmente tržišta kozmetičkih proizvoda. Brojne trgovačke marke ove kompanije, dobro su poznate i tražene kao optimalna kombinacija dobrog kvaliteta i atraktivne cene, u svojoj klasi, čime uspešno konkurišu svetskim kozmetičkim robnim markama.


Danilo Bošković - Grdelica / Leskovac

Lokacija Danilo Bošković prostire se na površini od 1ha 77a 22m2 i obuhvata 13 objekata. Nalazi se u mestu Grdelica kod Leskovca, na kompletno komunalno opremljenom prostoru, sa razvijenom sekundarnom instrastrukturnom mrežom (električna energija, voda, kanalizacija, grejanje, internet, telefon).


Niš

VP Južna Morava A.D., Niš

Osnovna delatnost VP Južna Morava A.D., Niš, obuhvata izgradnju hidrotehničkih objekata, rekonstrukcije i opravke brana, nasipa i kanala, bazena, tunela, osiguranja obala (regulacija vodotoka) i spoljnjeg vodovoda. Preduzeće se bavi i proizvodnjom materijala za svoju osnovnu delatnost, a proizvodni asortiman obuhvata: lomljeni kamen, rizlu, filer, kameni agregat, šljunak i pesak. Preduzeće je organizovano u radne jedinice, sektore i službe: Uprava, RJ Kamenolom Dolac, RJ Šljunkara Mramor, RJ Građevinska operativa, RJ Mehanizacija i RJ Zajedničke službe.


Pivara Niš A.D. u stečaju

U ponudi je kompletan proizvodno-poslovni kompleks Pivare Niš A.D. - u stečaju, koji se prodaje kao celina. Sva imovina se nalazi u Nišu, u fabričkom krugu, u Igmanskoj ulici bb, na katastarskoj parceli broj 7395/1, KO Niš – Ćele kula. Osnovna delatnost Pivare Niš A.D. - u stečaju je proizvodnja piva; proizvodnja bezalkoholnih napitaka; prodaja piva, sokova, alkoholnih pića, kisele vode i proizvoda za kućne potrebe na veliko i na malo. Uz to, preduzeće je registrovano i za usluge transporta robe, sirovina i materijala. Proizvodno-poslovna celina ima kapacitete za celokupan poslovni proces, od nabavke, skladištenja sirovina, eksploatacije vode, proizvodnje piva (kuvanje i odležavanje) i bezalkoholnih napitaka, njihovo točenje, pakovanje, skladištenje, transport i distribuciju proizvoda kupcima – veletrgovini, maloprodajnim i ugostiteljskim objektima i krajnjim potrošačima.


Pomoravlje A.D. Niš

Pomoravlje A.D. je jedinstvena domaća kompanija, sa višedecenijskom tradicijom u proizvodnji boja, lakova, lepkova i masa za zaštitu i dekoraciju površina od metala, drveta, unutrašnjih i spoljašnih zidnih površina, betona, kao i proizvoda specijalne namene.


Vladičin Han

Južna Morava A.D. Vladičin Han - u stečaju

Južna Morava A.D. - u stečaju, Vladičin Han je proizvođač elektronskih i električnih provodnika i kablova. Preduzeće se bavi i proizvodnjom artikala od obojenih metala, nemetala i drvne ambalaže. Fabrika poseduje opremu za proizvodnju svih vrsta užadi za nadzemne vodove, koji služe za prenos električne energije niskog i visokog napona, kao i mašine za izvlačenje žica od obojenih metala, aluminijuma i aluminijumskih legura sa karakteristikama po zahtevu kupca. U periodu od 2001-2006. godine, kada je fabrika još uvek aktivno koristila svoje proizvodne kapacitete, proizvedeno je oko 2.900 tona aluminijumsko-čeličnih provodnika.